Českomoravská Projektová V

Českomoravská Projektová V a.s. je společností poskytující financování spřízněným realitním společnostem v rámci skupiny ČMN, které investují do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu.

Obchodní údaje

Českomoravská Projektová V a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha
IČ: 143 75 737
Bankovní spojení: 217813213/0300

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27177.

Propagační sdělení

Dokumenty a informace uvedené níže je možné považovat za propagační sdělení v podobě veřejné nabídky dluhopisů. Základní prospekt a jednotlivé konečné podmínky relevantní pro nabízené dluhopisy byly uveřejněny a jsou dostupné níže. Schválení základního prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou na jeho základě nabízeny. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli základní prospekt, příslušné konečné podmínky a další relevantní dostupné informace, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Investice do dluhopisů je vysoce riziková a případný investor do dluhopisů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je pouze na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu. Všem potenciálním investorům se proto doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými odbornými poradci.

Pro investory

Platnost základního prospektu dluhopisového programu společnosti Českomoravská Projektová V a.s. skončila dne 26.07.2023. Jediným aktuálním emitentem dluhopisů v rámci realitního holdingu ČMN je společnost Českomoravská Projektová VI a.s. Více informací na webu www.cmpvi.cz.

 

Mezitímní účetní závěrka Emitenta, společnosti Českomoravská Projektová V a.s., za obodobí od 24.3.2022 do 30.4.2022 ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka Ručitele, společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., k 31.12.2021 a k 31.12.2020 ověřená auditorem.

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EMITENTA OVĚŘENÁ AUDITOREM
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE OVĚŘENÁ AUDITOREM A VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE OVĚŘENÁ AUDITOREM ZA ROK 2020


Dne 20.07.2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2022/074071/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00072/CNB/572, kterým schválila společnosti Českomoravská Projektová V a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2022, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.2022. Rozhodnutí ČNB, základní prospekt společnosti Českomoravská Projektová V a.s. a ručitelské prohlášení společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., naleznete ke stažení zde:

Základní prospekt
Ručitelské prohlášení Českomoravské Nemovitostní a.s.
Rozhodnutí ČNB


Dne 26.7.2022 bylo vyhotoveno pět samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy pěti jednotlivých emisí dluhopisů. Dne 11.8.2022 byly provedeny změny těchto Konečných podmínek ve smyslu Oznámení o změně konečných podmínek 1. - 5. emise dluhopisů, které naleznete ke stažení na této webové stránce v sekci Pro investory. Změnová verze Konečných podmínek je ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V - I 5,00/27 – KONEČNÉ PODMÍNKY PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - II 5,50/29 – KONEČNÉ PODMÍNKY DRUHÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - III VAR/23 – KONEČNÉ PODMÍNKY TŘETÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - IV VAR/24 – KONEČNÉ PODMÍNKY ČTVRTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - V 4,5-5,5/25-28 – KONEČNÉ PODMÍNKY PÁTÉ EMISE


Dne 11.8.2022 byly sděleny ČNB změnové verze Konečných podmínek 1. - 5. emise dluhopisů a současně došlo k jejich uveřejnění na této webové stránce. Oznámení o změně konečných podmínek 1. - 5. emise dluhopisů naleznete ke stažení níže:

Oznámení o změně konečných podmínek 1. - 5. emise dluhopisů


Dne 6.9.2022 bylo vyhotoveno pět samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy pěti jednotlivých emisí dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V - VI 6,00/27 - KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - VII 7,00/29 - KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - VIII VAR/23 KONEČNÉ PODMÍNKY OSMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - IX VAR/24 - KONEČNÉ PODMÍNKY DEVÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - X 5,5-6,5/25-28 - KONEČNÉ PODMÍNKY DESÁTÉ EMISE


Dne 25.10.2022 byly vyhotoveny samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí je kromě podmínek nabídky také doplněk dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V - XI 7,00/29 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY JEDENÁCTÉ EMISE


Dne 25.11.2022 byly vyhotoveny samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí je kromě podmínek nabídky také doplněk dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže: 

DLUHOPIS ČMP V - XII 5,5-6,5/26-29 - KONEČNÉ PODMÍNKY DVANÁCTÉ EMISE


Dne 5.12.2022 byly vyhotoveny samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí je kromě podmínek nabídky také doplněk dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže: 

DLUHOPIS ČMP V - XIII 5,5-6,5/26-29 - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘINÁCTÉ EMISE


Dne 7.12.2022 byly vyhotoveny dvoje samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže: 

DLUHOPIS ČMP V - XIV 6,00/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY ČTRNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - XV 7,00/30 - KONEČNÉ PODMÍNKY PATNÁCTÉ EMISE


Dne 16.12.2022 byly vyhotoveny dvoje samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V - XVI 6,00/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - XVII 7,00/30 - KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMNÁCTÉ EMISE


Dne 23.01.2023 byly vyhotoveny dvoje samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V - XVIII 6,50/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY OSMNÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V - XIX 7,50/30 - KONEČNÉ PODMÍNKY DEVATENÁCTÉ EMISE


Dne 24.02.2023 bylo vyhotoveno osm samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V – XX 5,5-6,5/26-29 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXI 6,00/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXII 7,00/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ DRUHÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXIII 5,5-6,5/26-29 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ TŘETÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXIV 6,00/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ ČTVRTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXV 6,50/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ PÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXVI 7,00/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ ŠESTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXVII 7,50/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ SEDMÉ EMISE


Dne 5.5.2023 bylo vyhotoveno osm samostatných Konečných podmínek, jejichž součástí jsou kromě podmínek nabídky také doplňky dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V – XXVIII 6,50/25 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ OSMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXIX 7,00/26 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY DVACÁTÉ DEVÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXX 7,00/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXI 7,50/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXII 6,50/25 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ DRUHÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXIII 7,00/26 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÁ TŘETÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXIV 7,00/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ ČTVRTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXV 7,50/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ PÁTÉ EMISE


Dne 18.5.2023 byly vyhotoveny samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí je kromě podmínek nabídky také doplňek dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V – XXXVI 7,00/26 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ ŠESTÉ EMISE


Dne 16.6.2023 byly vyhotoveny samostatné Konečné podmínky, jejichž součástí je kromě podmínek nabídky také doplňek dluhopisového programu blíže specifikující dluhopisy emise dluhopisů. Konečné podmínky jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP V – XXXVII 7,00/28 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ SEDMÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP V – XXXVIII 7,50/30 OPPORTUNITY - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘICÁTÉ OSMÉ EMISE


Upozornění na podvodné telefonáty

V poslední době jsme zaznamenali zvýšené množství podvodných telefonátů, jejichž cílem je vylákání citlivých osobních a platebních údajů. Cizí osoba se vydává za zaměstnance banky, úřadu nebo známých společností jako je např. Microsoft, aby přesvědčila k vyzrazení citlivých informací.

Doporučujeme věnovat podobným telefonátům zvýšenou pozornost a nedávat neověřeným volajícím jakékoliv osobní, citlivé či bezpečnostní údaje například z platební karty a online bankovnictví.